Jeugd

Missie en Visie

Onze jeugdopleiding heeft tot doel het verzorgen van een kwaliteitsvolle en gezonde voetbalopleiding voor jongens en meisjes. We zijn een opleiding waarbij de speler steeds centraal staat en waarbij de speler vreugde en plezier moet beleven aan het voetbal.

Onze opleiding gaat niet voor het korte termijnresultaat, onze opleiding staat voor een vorming die hoofdzakelijk gericht is op het aanleren van voetbalwijsheid, we willen een algemene voetbalontwikkeling geven. Een ontwikkeling die we gestaag opbouwen door trainingen te organiseren met een opleidingsleerplan per leeftijdscategorie. We letten erop dat spelers tijdens hun opleiding voldoende ruimte krijgen voor het ontwikkelen van hun eigen creativiteit en dat ze initiatief durven nemen. We willen hun aanleren zelfstandig problemen leren op te lossen en te voorkomen, onze belangrijkste waarden, nml. groepsgeest, naleven van groepsafspraken en respect hebben voor zichzelf en anderen, verliezen we hierbij niet uit het oog.

Respect is voor de JO de fundamentele norm.
Hoe vertaalt onze JO respect?

 • Respect voor jezelf
  Een gezonde voeding, voldoende nachtrust en een evenwichtige combinatie voetbal en school zijn onontbeerlijk.
 • Respect voor de club 
  Iedereen die zich inzet voor de club dient gerespecteerd te worden. Dit wil zeggen dat wij elkeen begroeten op een positieve wijze in onze club. Maar ook zorg dragen voor al het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt.
 • Respect voor de spelregels 
  Het voetbalspel komt enkel tot zijn volste recht als iedereen de regels respecteert.
 • Respect voor de scheidsrechter 
  De scheidsrechter, die wedstrijden in goede banen leidt, heeft een aartsmoeilijke opdracht. Maar net zoals iedereen kan hij/zij een fout maken. Het is aan ons om die fouten te accepteren en ons te focussen op onze wedstrijd.
 • Respect voor de tegenstander 
  Fair-play is een gegeven dat hoog in het vaandel van de Jeugdopleiding wordt gedragen. Er moet een gezonde wedstrijdmentaliteit zijn, maar met respect voor de kwaliteiten van de tegenstanders.
 • Wederzijds respect tussen trainers en begeleiders 
  De ingesteldheid van mensen met een voorbeeldfunctie beïnvloedt ook de ingesteldheid van de kinderen.
 • Respect van en voor de supporters, ouders en sympathisanten.
  Een positieve houding van het entourage heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.

 

Door deze mentaliteit te stimuleren, krijgen onze jeugdspelers kansen om te leren uit fouten en kunnen ze zich met bijstand van hun trainers en begeleiders verbeteren. Onze spelers moeten zich een schakel voelen van de ploeg, we moedigen dit niet alleen aan op voetbalgebied, maar ook daarbuiten door het bevorderen van de vriendschap, de achting en verdraagzaamheid tussen de leden en medewerkers. We verwachten dat niet alleen spelers, maar ook ouders, trainers en medewerkers de nodige fair-play naleven op en naast het veld.

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen streven we ernaar om voldoende gediplomeerde en gemotiveerde trainers aan te trekken en diezelfde trainers de mogelijkheden tot permanente bijscholing te bieden. Bijscholingen en trainingscursussen worden door de club volledig terugbetaald.

Samenvattend, onze JO heeft als doel om jonge spelers uit de regio een kwaliteitsvolle voetbaltechnische opleiding aan te bieden op zijn/haar niveau (recreatief en competitief) en dit in een kindvriendelijke en familiale omgeving.

We zijn de mening toegedaan dat op deze manier jeugdspelers zich thuis voelen op onze club, dat er er met andere woorden clubliefde ontstaat en dat op deze manier een groot aantal spelers zal doorstromen naar ons eerste elftal en daar ook effectief een meerwaarde zal zijn. We zijn dit proces gestart en nu reeds zien dat enkele eigen gevormde jeugdspelers opgenomen zijn in de A-kern. We willen het signaal dat jeugd primeert in onze club verder uitbreiden, stimuleren en versterken.

Cel jeugd

Cel jeugd Belisia Bilzen SV

Technische staf

Alle informatie over de technische staf kan je terugvinden in onderstaande documenten: 

Accommodatie

Site Bilzen

 

SPORTPARK KATTEBERG

 • wedstrijden en trainingen
 • terrein 1 (synthetisch)
 • terrein B (synthetisch)
 • terrein C (gras)
 • Zeepstraat 46, 3740 Bilzen
 • Tel. 089 25 75 20

 

Site Mopertingen

 

NORBERT BEULSSTADION

 • trainingen en wedstrijden
 • terrein 1 (synthetisch)
 • terrein 2 (gras)
 • Redemptiestraat 3740 Mopertingen

 

Site Waltwilder

 

SPORTVELDSTRAAT

 • trainingen en wedstrijden
 • terrein 1 (gras)
 • terrein 2: oefenterrein (gras)
 • Sportveldstraat, 3740 Waltwilder
 • 089 49 29 02

Verhuur

In het Sportpark Katteberg is zowel de verhuur van het terrein (kunstgras) en/of kleedkamers als van de kantine en/of polyvalente ruimte mogelijk.

 • Hier vind je meer informatie over de verhuur van terrein en/of kleedkamers
 • Hier vind je meer informatie over de verhuur van de kantine of de polyvalente ruimte.

Verhuur kantine

Plan je een feestje, een gezellig samenzijn, wil je een rustige locatie voor een vergadering of gezellig samenzijn ...
huur dan onze kantine of polyvalente ruimte ...

Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Lees hieronder de huurvoorwaarden.
 2. Controleer op beschikbaarheid (klik hiervoor kalender)
 3. Mail je aanvraag naar: verhuur2@kbilzersevv.be

Binnen de 24 werkuren nemen we terug contact met je op voor verdere afhandeling.

 

Gebruiksreglement kantine “De Katteberg” met verplichte afname van dranken

Prijzen verhuur kantine & polyvalente zaal (v.01.07.19)

 • alle interne vergaderingen, alle activiteiten jeugdploegen:
  • geen huur - consumpties aan € 2.00 
 • alle activiteiten jeugdploegen: 
  • € 50.00
 • alle aangesloten leden, spelers, trainers:
  • kantine: € 100.00
  • polyvalente zaal: € 50.00
 • alle niet aangeslotenen ( oa verenigingen, privé-feestjes):
  • kantine € 200.00
  • polyvalente zaal € 100.00

WAARBORG: deze bedraagt het dubbele van de voorziene huurprijs.

De huurder verplicht zich er toe om deze punten nauwlettend op te volgen en wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden bij het niet naleven ervan.

 • KBWVV heeft altijd voorrang op huur van de accommodatie.
 • Gebruikers kunnen enkel gebruik maken van de lokalen van KBWVV voor allerhande activiteiten indien dit gepaard gaat met afname van dranken voor verbruik ter plaatse.
 • Dranken die niet op de drankenlijst voorkomen mogen, na overleg, zelf voorzien worden.
 • Indien de gevraagde infrastructuur voor andere doeleinden wordt gebruikt dan werd vermeld, of bij verkeerd verstrekte informatie, leidt dit tot het verbreken van het gebruikerscontract. Met inhouding van het voorschot en betaling van een schadevergoeding.
 • Om reden van organisatorische of praktische aard kan een aanvraag verworpen worden. De betrokken aanvrager ontvangt hiervan bericht binnen de 15 dagen na de aanvraag.
 • Er mogen geen jeugdfuiven georganiseerd worden.
 • De sleutels van lokalen en gebouw worden alleen overhandigd na betaling van een voorschot. Het overhandigen van de sleutel gebeurt de dag van gebruik in afspraak met de zaalverantwoordelijke. De sleutel moet na de activiteit terugbezorgd worden aan de zaalverantwoordelijke op de afgesproken wijze.
 • Tafels en stoelen worden na het evenement opgeruimd tenzij anders aangegeven.
 • Stoelen per 15 stapelen op ijzeren karretjes en geplaatst naast ingang kantine.
 • Plooibare tafels, gepoetst, per 20 stapelen op karren en plaatsen naast ingang kantine.
 • Statafels, gepoetst, per 5 stapelen in ijzeren karren en plaatsen naast ingang kantine.
 • De zaal wordt opgeruimd en geborsteld. Borstels bevinden zich achter de deur naast de ingang van de kantine.
 • De toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • De vloer achter de toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • Alle vuil wordt buiten in de container gedeponeerd.
 • Er wordt bij het verlaten van de zaal nagegaan of alle deuren en poorten gesloten zijn. Ook wordt nagekeken of alle lichten uit zijn.
 • KBWVV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens verhuur accommodatie.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die binnen en buiten aan het gebouw of aan de accommodatie vastgesteld wordt tijdens de verhuurovereenkomst.
 • Bij noodgevallen kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke:
  • Ludo Lambrechts: 0477 32 62 68

Verhuur kunstgrasterrein en kleedkamers

Ga als volgt te werk voor het huren van terrein en/of kleedkamers:

 1. Lees hieronder de huurvoorwaarden.
 2. Controleer op beschikbaarheid (klik hiervoor kalender)
 3. Mail je aanvraag naar: verhuur1@kbilzersevv.be
 4. Binnen de 24 werkuren nemen we terug contact met je op voor verdere afhandeling.

 HUURVOORWAARDEN

Occasioneel gebruik:

 • Voetbalterrein en 2 kleedkamers + 1 scheidsrechterskamer: € 15,00 per uur.
 • Per extra kleedkamer: € 5,00 per uur.
 • Verlichting: € 5,00 per begonnen uur.
 • Dagprijs all-in: € 150,00 (+ 6 uur alle kleedkamers}.
 • Gebruik kleedkamer met douches (zonder voetbalterrein): € 10,00 per kleedkamer per uur.
 • Gebruik voetbalterrein met kleedkamers zonder douchegebruik: € 10,00 per uur.

Terugkerend gebruik:

 • Voor leden aangesloten bij erkende Bilzerse (sport)verenigingen die overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende minimum 10 maanden minstens 2 maal per week gebruik zullen maken van de infrastructuur, is er een forfaitaire all-in prijs van € 40,00 per lid (per sportseizoen).
 • Voor scholen die overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende minimum 6 maanden minstens 2 X per week gebruik zullen maken van de infrastructuur, is er een forfaitaire som van € 1 000,00 per schooljaar met gebruik kleedkamer en douches.
 • De overige regelmatige gebruikers die niet in aanmerking komen voor bovenvermelde tariefregeling betalen voor ieder gebruik het tarief dat van toepassing is voor occasioneel gebruik.

Boetes:

 • Niet-reiniging van de gebruikte lokalen na gebruik: € 15,00.
 • Niet reiniging van de gang na gebruik: € 15,00.
 • Niet verwijderen van plastiek flessen op de sportvelden: € 15,00.