Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Belisia SV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Belisia SV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Belisia SV verstrekt. Belisia SV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Belisia SV gegevens nodig heeft

Belisia SV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Belisia SV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Belisia SV gegevens bewaart

Belisia SV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Belisia SV verstrekt uw persoons gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Belisia SV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Belisia SV gebruikt deze informatie om de werking van de site te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Belisia SV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Belisia SV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Belisia SV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Belisia SV heeft hier geen invloed op.

Belisia SV heeft Google geen toestemming gegeven om via Belisia SV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@belisiasv.be. Belisia SV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Belisia SV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Belisia SV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Belisia SV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Belisia SV op via info@belisiasv.be. www.belisiasv.be is een website van Plan2Win bvba. Plan2Win bvba is als volgt te bereiken:

Postadres: Riemsterweg 103, 3740 Bilzen, Limburg, België

Vestigingsadres: Riemsterweg 103, 3740 Bilzen, Limburg, België

Ondernemingsnummer: 0833.136.760

Telefoon: 089 41 87 22

E-mailadres: info@plan2win.be


Laatste update: 07/2020